16

Pozoruj provedení pokusu a vyvoď závěr

 

Pozoruj provedení pokusu na obrázku a vyvoď závěr.

Zahřívání
Karamel

Cukr dáme na misku.   Zahříváním misky cukr na misce zhnědne a vznikne tmavý karamel.  (Někdo dospělý ti může s pokusem pomoci.)

Pozoruj, zda ochlazením (odstraněním zdroje tepla) cukr zase zbělá. Zbělá? Cukr ochlazením

Porovnej změnu cukru při rozpouštění ve vodě (předcházející úkol) a při zahřívání (tento úkol) a doplň následující věty.

Pouze dočasně se cukr změnil. Čím?
Natrvalo se cukr změnil. Čím?