15

Proveď další pokus

 

Dej na misku trochu cukru a rozpusť ho v malém množství vody.

Jakou barvu měl cukr před rozpuštěním?
Jakou barvu měla voda před rozpuštěním cukru?
Jakou barvu má roztok cukru ve vodě?

 

Postav roztok cukru na teplé místo a za několik dní pozoruj.

Co se stalo s vodou?
Co zůstalo na misce?