14

Proveď jednoduchý pokus

 

Do jedné nádoby nalej vodu. Do druhé nádoby dej stejné množství vody, přidej lžičku cukru, zamíchej a pozoruj.

Co se po chvíli stalo s cukrem ve vodě?
Kolik látek je v první nádobě? V první nádobě je
Kolik látek je ve druhé nádobě? V druhé nádobě jsou
Můžeme pouze zrakem zjistit, že se počet látek v nádobách liší?
Kterou vlastnost cukru z toho můžeš odvodit?
Kterou vlastnost vody z toho můžeš vyvodit?

 

Zjisti, jakým odborným slovem se označuje cukr rozpuštěný ve vodě.

Slovo odvoď ze dvou slov: 1. slabika ze slova ROZPUSTIL a 2. slabika ze slova POTOK.

Co vzniklo rozpuštěním cukru ve vodě?