18

Jak můžeme zkoumat okolí ?

 

Jakými různými způsoby můžeš zjišťovat informace o vlastnostech látek? Zatrhni, co je správně.

 

 

Kde můžeš zjišťovat informace? 

Uveď alespoň tři možnosti: