19

Porovnávej velikost věcí

Různě velké krabice

 

Popiš krabice na obrázku. Jaký mají tvar a jakou barvu.

Jakou barvu a jaký tvar má největší krabice?
Jakou barvu a jaký tvar má nejmenší krabice?
Stačí k odlišení všech krabic pouze slovo největší a nejmenší?
Jak lidé přesně mohou rozlišovat velikost krabic?