4

Látky se různě mění a změny se zkoumají

Vlastnosti vody se mění podle okolní teploty.

Vlastnosti vody se mění podle okolní teploty. Takové změny (změny skupenství) se mohou opakovat, ale látka (voda) zůstává stejná.

Z cukru zahříváním vznikne karamel. Z karamelu však ochlazením původní látka nevznikne. Cukr a karamel jsou odlišné látky – cukr se změnil v novou látku.

Popel se zpět nevrací v dřevo nebo v uhlí, karamel se nevrací v cukr.

Jiné změny látek (např. teplem)  se nedají vrátit zpět – jsou nevratné.

 

Vnímání mnoha vlastností, jako barvy, tvaru, velikosti, nemusí být přesné.

Někdy některé vlastnosti věcí a látek vyjadřujeme přesně – měříme je.

11