54

Čím měříme ?

Poznej a přiřaď k veličinám odpovídající měřidla:

teploměr
metr
váha
odměrný válec
hodiny
délka
čas
teplota
objem
hmotnost