54

Čím měříme ?

Poznej a přiřaď k veličinám odpovídající měřidla:

hodiny
odměrný válec
metr
teploměr
váha
délka
čas
teplota
objem
hmotnost