54

Čím měříme ?

Poznej a přiřaď k veličinám odpovídající měřidla:

váha
hodiny
teploměr
odměrný válec
metr
délka
čas
teplota
objem
hmotnost