54

Čím měříme ?

Poznej a přiřaď k veličinám odpovídající měřidla:

metr
váha
hodiny
odměrný válec
teploměr
délka
čas
teplota
objem
hmotnost