54

Čím měříme ?

Poznej a přiřaď k veličinám odpovídající měřidla:

teploměr
hodiny
váha
odměrný válec
metr
délka
čas
teplota
objem
hmotnost