15

Přírodu stále pozorujeme

Lidé odedávna pozorují přírodu i všechno kolem sebe, všímají si změn, které v ní probíhají.

Používají k tomu stále dokonalejší přístroje.

11