22

Co jsou odpady ?

Když věci přineseme domů nebo je spotřebujeme, obal odstraníme a stává se z něho odpad.

Také všechny ostatní věci se stávají odpady, když je využijeme a už je nepotřebujeme nebo nechceme.

Příkladem těchto odpadů je již nepoužitelné sklo, papír, zbytky plastových předmětů, oděvy a mnoho dalších nepoužitelných a odložených předmětů.

Každý výrobek se jednou stává odpadem.

11