71

Ze kterých látek bývají obaly ?

Ze kterých látek se připravují  obaly sýrů nebo másla?

Přiřaď obrázky pod slova pod obrázky:

Obalový materiál
Ruda hliníku
Hliník
Zabalené máslo
Obal na výrobek
Surovina
Přírodní zdroj
Výrobek