71

Ze kterých látek bývají obaly ?

Ze kterých látek se připravují  obaly sýrů nebo másla?

Přiřaď obrázky pod slova pod obrázky:

Hliník
Ruda hliníku
Obalový materiál
Zabalené máslo
Obal na výrobek
Surovina
Přírodní zdroj
Výrobek