71

Ze kterých látek bývají obaly ?

Ze kterých látek se připravují  obaly sýrů nebo másla?

Přiřaď obrázky pod slova pod obrázky:

Hliník
Obalový materiál
Ruda hliníku
Zabalené máslo
Obal na výrobek
Surovina
Přírodní zdroj
Výrobek