71

Ze kterých látek bývají obaly ?

Ze kterých látek se připravují  obaly sýrů nebo másla?

Přiřaď obrázky pod slova pod obrázky:

Ruda hliníku
Zabalené máslo
Obalový materiál
Hliník
Obal na výrobek
Surovina
Přírodní zdroj
Výrobek