5

Zjisti užitečné odborné slovo

Kterým slovem můžeš společně označit rostliny, živočichy a další části živé přírody?

Nevíš-li, vylušti tajenku podle písmen z uvedených slov.

Pole (2.písmeno):
Rok (1. písmeno):
Gól (1. písmeno):
Louka (5. písmeno):
Nula (1. písmeno:
Zima (2. písmeno):
Sůl (1. písmeno):
Myš (1. písmeno):
Kocour (5. písmeno):
Nos (3. písmeno):
Všechny jednotlivé části živé přírody se označují slovem:
Ukaž, že tomu rozumíš – a napiš jména osmi organismů tak, aby tam byla jména tří rostlin, tří živočichů a dvou hub.