3

Zkus třídit věci kolem nás

Rozděl věci na 3 skupiny: do jedné přiřaď přírodniny neživé, do druhé živé a do třetí lidské výtvory.

Strom
Počítač
Talíř
Židle
Kniha
Tráva
Ryba
Kámen
Voda
Vzduch
Uhlí

Podle čeho jsi tyto 3 skupiny vytvořil(a):

Přírodniny neživé:    

Přírodniny živé:     

Lidské výtvory: