7

Dokaž, že tomu rozumíš 

 

 Uveď příklad do všech políček      

VĚCI KOLEM NÁS
PŘÍRODNINY LIDSKÉ VÝTVORY
Neživé Živé – čili ORGANISMY

Rostliny

Živočichové

Houby