2

Jiné části přírody  (jako stromy, keře, ptáci  a mnoho dalších  .....) jsou živé. Vyznačují se některými vlastnostmi života. Musí se např. něčím živit, rostou, rozmnožují se a v průběhu svého života se mění. Také my – lidé – jsme živí.

Mezi živé části přírody patří rostliny: například pampeliška, bříza, živočichové: například kočka, kos,  houby: hřib, mochomůrka

Všechny jednotlivé části živé přírody se označují cizím slovem organismus.

To znamená, že každá rotlina, živočich, houba i nejmenší části živé přírody jsou organismy. Každý organismus má svoje jméno.

V živé přírodě je i mnoho organismů, které ani pouhým okem nevidíme. Nejmenší jsou různé bakterie. 

K pozorování a zkoumání malých organismů lidé vymysleli a vytvořili zvláštní zvětšující přístroje - lupy a různé mikroskopy.

J Hůla
J Hůla
J Hůla