79

Které jsou "věci veřejné" ?

 

Slovo KOMUNA znamená společenství lidí, kteří žijí na určitém místě (ve městě nebo na vesnici) a
společně řídí správu veřejných věcí.

 

Z uvedených příkladů vyber a označ, co podle tebe znamenají věci veřejné.