81

Umíš dobře třídit odpad ? 

Přesuň nádoby k označení odpadů, které do nich patří.

sklo
plast
papír
obaly od nápojů
kovové předměty
bioodpad
Co uděláš s odpadem, který nepatří do žádné z uvedených nádob ani do směsného odpadu?

Doplněním písmen B R Ý V R získáš název toho místa:  SĚN  DŮ