80

Proč jsou naše odpady komunální ?

 

Co se má dělat s odpady, které vznikají v domácnosti?
Co vy doma děláte s odpady?
Jak nakládáte s odpady ve škole?
Proč takovým odpadům říkáme komunální odpady?
Zjisti vzdálenost mezi místem tvého bydliště a místem sběru odpadu. Uveď počet kroků.