23

Kdo se má starat o odpady ?

Odpadům, které vznikají v domácnostech, říkáme komunální odpady.

Správné a odpovědné nakládání s odpady v každé domácnosti je velmi důležité.

Mnoho odpadů vzniká také v průmyslu, v zemědělství, při dopravě i při všech ostatních lidských činnostech.

Všechny nevyužitelné odpady je třeba třídit a podle toho je různě odkládat.

Nádoby na tříděné odpady mají vždy určitou barvu.

11