58

Jak využíváš vodu?

K čemu všemu je voda nezbytná pro tebe? Uveď alespoň 4 příklady.

A na prvém místě uveď to, co je podmínkou tvého života – života ostatních: