60

Odkud získáváme nezbytné podmínky pro život?

Rozhodni se a napiš odpověď.

Vzduch je všude kolem nás. Je to látka z přírody nebo je to lidský výtvor?
Co nejčastěji působí znečišťování vzduchu? Uveď příklady:
Je voda v řece látka z přírody nebo lidský výtvor?
Voda v přírodě bývá různě znečištěná. Můžete takovou vodu přímo pít?
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reka_Rak,_Rakov_%C5%A0kocjan.jpg  Mihael Grmek / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Proč můžete naopak pít vodu, která teče z kohoutku?

Potraviny nakupujeme v obchodě. Uveď příklad některé potraviny z obchodu. 

Příklad:
Z čeho se získává tato potravina?

Doplň větu: Všechny základní podmínky pro život získáváme z 

https://pixabay.com/cs/photos/voda-tak%C3%A9-m%C5%AF%C5%BEe-p%C3%ADpa-park-%C5%BE%C3%ADze%C5%88-2614538/