57

Jak dýcháš?

 

Spočítej si, kolikrát se přibližně nadechneš za 1 minutu, když jsi v klidu.

Udělej 10 dřepů a spočítej opět počet dechů za minutu. Změřené údaje zapiš.

 

Počet dechů za minutu:  

                                                       - v klidu        

                                                       - po námaze

 

Co z těchto měření vyplývá?