16

Bez čeho nemůžeme žít

Některé části přírody potřebujeme stále pro svůj život podobně jako ostatní živočichové. Nemůžeme bez nich žít.

Musíme jíst (přijímat potravu), dýchat vzduch a pít vodu.

Dýcháme vzduch, který je všude kolem nás. Jeho zdrojem je příroda. Pro naše zdraví je důležité dýchat co nejčistší vzduch.

Vodu z přírody lidé zkoušejí a zjišťují, jestli je vhodná k pití a pokud je nějak znečištěná, čistí ji a upravují podle potřeby. Říkáme, že zdrojem vody je příroda.

Zdrojem potravin jsou různé rostliny, živočichové i některé houby. Z nich lidé různým způsobem potraviny připravují. Zdrojem potravin je také příroda.

Takovým látkám a věcem, které jsou z přírody a lidé je pouze různě využívají a přeměňují, říkáme přírodní zdroje.

Každý člověk musí dýchat, přijímat vodu a vyživovat se jako ostatní organismy.

Člověk nemůže žít bez přírody, je její součástí.

11