4

Z uvedených vět vypiš do rámečků slova, která vyjadřují různé látky. 

 

  1. Cukroví obsahuje různé množství cukru.

  2. Voda je pro náš život nezbytná. 

  3. Při výrobě auta se používají například kovy, sklo a umělé hmoty. 

  4. Na výrobu lokomotiv se spotřebovalo mnoho železa. 

  5. Ten stůl je ze dřeva.