7

Přiřaď k fyzikálním veličinám měřidla a jejich obrázky

 

Hmotnost
Hodiny
Metr
Odměrná nádoba
Délka
Čas
Objem
Váha