7

Přiřaď k fyzikálním veličinám měřidla a jejich obrázky

 

Hodiny
Metr
Odměrná nádoba
Hmotnost
Délka
Čas
Objem
Váha