7

Přiřaď k fyzikálním veličinám měřidla a jejich obrázky

 

Odměrná nádoba
Metr
Hodiny
Hmotnost
Délka
Čas
Objem
Váha