15

Fyzikální veličiny

 

Jak se nazývá základní jednotka času?
Čím měříme čas?
Čím měříme teplotu?
V jakých jednotkách se nejčastěji udává teplota?
V jakých jednotkách se nejčastěji udává objem?
Která je základní jednotka hmotnosti?
Co je 1 m?