8

Nádoby pro tříděný odpad

 

Doplň nad nádoby pro tříděný odpad nápisy, které na ně patří.

1)             2)             3)

4)             5)             6)

Proč se odpady třídí?
Které nádoby pro třídění odpadů jsou u vás ?
Do které nádoby se dává odpad (až na výjimky), pro který u vás nejsou zvláštní nádoby?
Který odpad se do směsného odpadu nesmí dávat?
Kam se dává nebezpečný odpad?