3

Jak si lidé vysvětlovali střídání dne a noci v dávné minulosti ?

Jak si lidé představovali Zemi a vztah mezi Zemí a Sluncem v dávné minulosti? 

Dávné představy byly, že Země a Slunce .