7

Pozoruj a vyvoď závěr

1. Hoď vodorovně před sebe míček. Spadne míček hned svisle dolů nebo se chvíli pohybuje nad zemí, než spadne?
Vyber ze dvou obrázků, co se stane.

 

 2. Přivaž si plastelínovou kuličku na provázek a toč s ní nejprve rychle a potom stále pomaleji. 

Co se stane, když otáčení kuličkou příliš zpomalíš a nakonec přestaneš kuličkou točit ? Tedy když na ni přestaneš působit silou? Doplň větu:

Když se na kuličku přestane působit silou, kulička