8

Jak se co pohybuje ?

 

Využij zkušenosti z předcházejícího pokusu.

Přirovnej kuličku k letadlu a sebe k Zemi a odpověz.

Jakou rychlostí se letadlo pohybuje? Vyjádři to vhodným slovem.
Proč letadlo neodletí pryč od Země?
Kdy letadlo začne klesat?

 

Přirovnej kuličku k Zemi a sebe ke Slunci a odpověz:

 

Proč se Země pohybuje kolem Slunce? Slunce je
Proč Země nespadne na Slunce? Země se kolem Slunce pohybuje