20

Jaká vlastnost Země umožňuje orientaci v krajině ?

Střelka kompasu je z magnetu a jedna její část kdekoliv na povrchu Země vždy ukazuje jedním směrem.
Co z toho můžeš usuzovat?
Napiš k následujícím větám: „ ano“, nebo „ne“, „ přitahuje“ nebo „odpuzuje

Země působí jako magnet (ano/ne)
Jeden pól Země střelku kompasu vždy . Je to severní magnetický pól Země.
Opačný pól Země střelku . Je to jižní magnetický pól Země.


Magnetismus působí na celém zemském povrchu i kolem Země.
  
Uvnitř Země musí být hodně velký železný magnet, který působí na kterémkoliv místě na Zemi na střelku kompasu.