18

Pozoruj důležitou vlastnost

 

Udělej pokusy pro pochopení kompasu podle obrázku.

 Vezmi si magnet a zkus, na co působí:

 

 

 

 

Závěr: Magnet působí na

 

Tato vlastnost se nazývá MAGNETISMUS.