17

Jak se můžeme orientovat v krajině ?

Naše Země má velmi důležitou vlastnost, kterou lidé znali již v době, kdy si mysleli,
že Slunce obíhá kolem Země.

Pro daleké plavby po moři k určování světových stran používali kompas.

Zjisti proč:

Vezmi si kompas a urči, kde je sever. Jak jsi to určil(a)?
Urči nějaké významné místo, které od tebe nyní leží na sever.


Přejdi na místo asi o 10 až 15 kroků vzdálené a opět zjisti kompasem, kde je sever.

Ukazuje kompas na stejné, nebo na jiné místo, než které jsi určil?