19

Proveď další pokusy pro poznání magnetu

Prohlédni si obrázek a zkus podle něho, jak na sebe
působí dva magnety. Vyvoď závěry – doplň slova: přitahují, odpuzují.

Nestejné konce (póly) magnetu se
Stejné póly magnetu se

 

 

Vezmi 2 magnetky a zkus, jak na sebe působí. Potom přidej magnetky na jedné straně a vyvoď závěr:

 

Čím je magnet silnější, .