63

Myslet se musí na všechno

 

Lidé začínají sluneční energii pro získávání

elektřiny využívat stále více.

 

Podívej se na obrázek a usuď, jestli zřízení

takové elektrárny na úrodném poli je správné.

 

 

Názor zdůvodni
Co navrhuješ?