61

Jak je důležité myslet

V panelu se získává elektrická energie 

Z čeho se elektřina získává?
K čemu se dá elekřina využít?


Označ obráz
ek, na kterém jsou panely dobře umístěny:

Zdůvodni volbu obrázku: