47

Kde se může získávat nejvíce elektřiny ze slunečního záření ?

 

K číslům v obrázku přiřaď označení oblastí podle vzdálenosti od rovníku.

mírná oblast
rovník
polární oblast
tropická oblast
O
1
2
3

Napiš, ve kterých oblastech se může získávat nejvíce elektřiny
ze slunečního záření.

K čemu se může využívat elektřina? Uveď 3 příklady: