42

Jak se lépe využije sluneční záření

Připrav si pokus:

1) Zapiš si datum, kdy pokus provádíš.                                                   5) Jednu sklenici přikryj  bílým papírem. 
2) Zapiš si teplotu prostředí, kde pokus uskutečňuješ.                             6) Druhou  sklenici přikryj černým papírem.
3) Odměř  do dvou sklenic po  ½ l vody, změř a zapiš její teplotu.            7) Po určité době znovu změř teplotu vody v obou sklenicích.
4) Postav obě sklenice na sluníčko.             

 

Zaznamenej a vyvoď závěr.

Datum:

Teplota prostředí: .                                          Místo:

Teplota vody ve sklenicích:

Teplota vody v první sklenici na sluníčku po hod. 

Teplota vody v druhé sklenici na sluníčku po hod. 

Závěr: