45

Jak se přímo využívá energie slunečního záření ?

Energie slunečního záření se dá přímo měnit na energii elektrickou:

Nakresli si podobný obrázek a naznač  šipkami,

odkud kam jde energie ze Slunce.

K číslům zobrazeným na obrázku správně vyber:

"energie slunečního záření/energie elektrická"

1.
2.

Je takový panel někde v okolí?
Obrázek vlož sem.