43

Jak se využívá ohřívání vody sluncem ?

Prohlédni si obrázek 1 a řekni, co znázorňuje:
Prohlédni si obrázek 2 a řekni, co znázorňuje:
Ve kterých částech bazénu je vždy chladnější voda?
Ve kterém bazénu bude voda teplejší?
Jaké barvy je podklad panelu, na kterém jsou trubky s vodou proudící z bazénu?
K čemu se využívá energie slunečního záření?
K čemu se může využívat ohřátá voda? Uveď příklady: