46

Kdy se může získat nejvíce elektrické energie ze Slunce ?

 

Ve kterou část roku je možno získávat nejvíce elektřiny ze Slunce? Doplň větu:

Nejvíce elektřiny je možno získat tehdy, kdy

Kdy u nás Slunce svítí nejdéle? Doplň větu:

Slunce svítí nejdéle od rovnodennosti do  rovnodennosti.

Který den je jarní rovnodennost?
Který den je podzimní rovnodennost?