44

Odkud je energie větru a tekoucí vody ?

 

Prohlédni obrázky a řekni, co znázorňují:

Obr. 1

Obr. 2

Pan Novák říká:

„ Energie větru i energie pohybu vody je jen

    přeměněná energie slunečního záření.“

Má pak Novák pravdu?
Vysvětli svou odpověď:
Kde je možno nejlépe využívat energii pohybu vody?
Kde je možno nejlépe využívat energii větru?