30

Jak každý využívá Slunce ?

K čemu a kdy ty využíváš sluneční záření?

Zjisti názory dospělých.

Požádej 10 dospělých (doma, zaměstnance školy a další známé), aby ti odpověděli na otázku:
„Kdy se cítíte lépe: 
a) když svítí sluníčko nebo 
b) když sluníčko nesvítí -  je zataženo?"

Odpovědi zaznamenej

otázky čárky označující počet odpovědi počet odpovědí
a) Když sluníčko svítí
b) Když sluníčko nesvítí

Jaký je výsledek tvého průzkumu?