37

Jak sluneční záření ovlivňuje život lidí v průběhu roku ?

Uveď vždy 3 příklady běžných činností lidí  v zimě a v létě.  Napiš proč jsou běžné:

 V ZIMĚ:

Lidské činnosti

Proč jsou běžné

 

 V LÉTĚ:   

Lidské činnosti       

Proč jsou běžné