31

Množství slunečního záření je na různých místech různé

 

Myšlená čára spojující místa, kde je nejvíce slunečního záření je
Kterým směrem od nás jsou nejblíže tyto oblasti?

Kterým slovem se tyto oblasti označují? Nevíš –li, zjisti z jednoduché tajenky:

   Kamna se používají, aby bylo       1. písmeno   
   Myšlená čára rozdělující Zemi na část jižní a severní je        1. a 2. písmeno   
   Nejchladnější místa na Zemi jsou        1. a 4. písmeno   

 

Nejteplejší oblasti na Zemi kolem rovníku jsou
Kde naopak mohou lidé v průběhu roku využívat nejméně slunečního záření?
Kterým směrem od nás jsou tyto oblasti?