33

Co je podnebí ?

Lidé v jednotlivých místech na Zemi mají dlouhodobé zkušenosti s množstvím slunečního záření, teplotou prostředí a množstvím vodních srážek, čili s podnebím. Na zemi se podle podnebí rozlišují různé oblasti.

Napiš, co je pro uvedená podnebí běžné:                                                             

 

teplota

správná odpověď   

     sluneční záření          

správná odpověď

Podnebí tropické - horké      

 vysoká 

 střední

 nízká 

 hodně 

 středně 

 málo

Podnebí mírné

 vysoká

 střední

 nízká

 hodně

 středně

 málo

Podnebí polární - studené

 vysoká

 střední   

 nízká

 hodně

 středně

 málo 

                                                             

 

Množství vodních srážek

Podnebí přímořské

  velké   

  malé 

 

Podnebí vnitrozemské 

velké

    malé