74

Vzdálenosti ve vesmíru 

 

Je v současné době možné cestování vesmírem, které ukazují některé filmy?
Měla pravdu Šárka nebo Ivana s Dášou?
Je nezbytné chránit podmínky pro život na Zemi?

Co pro ochranu podmínek života na naší Zemi můžeš udělat ty?