10

Co se pohybuje kolem Slunce ?

 

Kolem Slunce se nepohybuje jen Země, ale i další tělesa. 

Zjisti slovo, kterým se tato tělesa označují.

Krátce slovo plá
Opak slova ano
Muž je ten, žena je

 

 

Těleso, které se pravidelně pohybuje kolem Slunce, je
Jaký tvar mají tato tělesa ?