16

Jaká je obloha v noci ?

V noci, když Slunce nesvítí, je obloha jiná:

Co můžeme pozorovat na nebi v noci?
Označ jedním slovem všechny hvězdy, planety a měsíce:

 Nevíš-li, odvoď tak, že napíšeš za sebou zkráceně slovo vesnice a slovo mír.

Představ si, že mnohé hvězdy jsou ještě daleko větší než Slunce.
Hvězdy a ostatní části vesmíru jsou od sebe obrovsky vzdálené.
Jsou vzdálené ještě více než naše Země od Slunce.

Pozoruj po setmění světlo rozsvícené blízko a světlo přicházející zdaleka.

Které světlo vidíš jasněji?
Rozsviť lampu, když je jasný den. Všimneš si snadno, že je lampa rozsvícená?

Proč vidíme hvězdy, jen když slunce nesvítí? Doplň věty:

Světlo hvězd je z dálky než světlo ze Slunce. Vidíme ho, jen když Slunce